Veronica Södergren

Sällskapet av Veronica Södergren. Foto: Christian Habetzeder.
Sällskapet av Veronica Södergren. Foto: Christian Habetzeder.

Veronica Södergren, Leksands folkhögskola.

Veronica Södergren ser korpus som bruksföremål som för människor samman, som exempelvis den stora kaffekannan vilken förenar hennes barndomsupplevelser från Grycksbo.

Veronica Södergren vill utröna hur materialet spänner, sträcker, rör på sig och hon känner glädje i själva hantverket och värjer sig för begreppet ”konst.” Silversmidet skall vara något lustfyllt utan krav vid sidan av ett vanligt arbete. Arbetet med Silverplåten har dock givit henne blodad tand för större och mer komplexa korpusobjekt.

Veronica Södergren.

Läs mer om Veronica Södergren i intervjun här.

Mer om Veronica Södergren kan du hitta:
Instagram: @veronica_sodergren
FaceBook: Veronica.M.E.Sodergren


För press och media finns bilder att ladda ner i Silverplåtens bildarkiv.
Gå till bildarkivet …