Silverplåtens jury

En jury som kommer att bedöma verken ur olika aspekter har nu bildats. Ett, eller flera, av verken kan köpas av stiftelsen, enligt juryns val, för att sedan överlämnas som gåva till Nationalmuseum.

Juryn består av stiftelsens styrelse:

Ulf Gillberg
grundare av stiftelsen

Lennart Agerberg
grundare av stiftelsen

Anders Lundin
advokat och ordförande i Nationalmusei Vänner

Eva Qviberg
tidigare ordförande i Nationalmusei Vänner

Micael Ernstell
intendent Nationalmuseum

Samt särskilt sakkunniga:

Mikael Skaj
antikhandlare

Sofia Silfverstolpe
generalsekreterare Sveriges Konst- och Antikhandlarförening.


Kontakt …

För mer information kontakta Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse med e-post silverplaten@silverplaten.se eller på telefon 070-569 77 70.