Välkomna till invigning av Silverplåten

Nationalmuseum
7 september kl. 14.00

Överintendent Susanna Pettersson inviger utställningen. Därefter presenterar lektor Tobias Birgersson stipendiaterna och intendent Michael Ernstell ger en introduktion till Silverplåten tillsammans med grundarna av stipendiet.

Silverplåtens arrangeras för första gången och är en uppvisning av ung och samtida korpus som utförts av de utvalda stipendiaterna Wictor Eldervik, Daniel Freyne, Beata Alfredsson Grahn, Simon Hallman, Johannes Postlmayr och Veronica Södergren.

De sex stipendiaterna har sina rötter vid tre skolor som utbildar silversmeder i Sverige: Konstfack i Stockholm, HDK-Valand i Steneby, tillhörande Göteborgs Universitet, samt Folkhögskolan i Leksand. Stipendiaterna från dessa skolor tilldelades vardera en silverplåt om ca 1 kg, med uppgift att skapa ett större objekt inom 1 år. Vid invigningen skall det kungöras om något/några av objekten skall överlämnas som gåva till Nationalmuseum.

Projektet stöds av Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse. Stiftelsens huvudsyfte är att stödja Nationalmuseum med inköp av nutida silver samt att bidra med medel för forskning inom området.

Utställningen arrangeras av Nationalmuseum, Nationalmusei Vänner och Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse och pågår 7 september – 2 oktober 2022 på Nationalmuseum, Södra Ljusgården.

www.silveplaten.se
Instagram: @silverplaten