Pressmeddelande

Invigning
Nationalmuseum
Onsdag 7 september kl. 14.00
Överintendent Susanna Pettersson inviger utställningen

Det nyinstiftade stipendiet Silverplåten ger unga konststuderande möjlighet att skapa konstföremål av silver till en utställning på Nationalmuseum

Stipendiet Silverplåten är avsett för att främja samtida silversmide, att ge en grupp unga och lovande konstnärer verksamma inom området metall och silversmide möjlighet att arbeta i det åtråvärda materialet.

Stipendiet är i sin inledning finansierat av Ulf Gillberg och Lennart Agerberg som drivs av ett stort intresse för samtida korpus, det vill säga större objekt i silver.

För att välja stipendiater har tre av vår tids tongivande silversmeder som är verksamma vid olika lärosäten med utbildning och utveckling av silversmide varit rådgivande. Smederna och lärarna är Klara Eriksson, utbildningsansvarig på Leksands Folkhögskola, Magnus Liljedahl, adjunkt i konsthantverk med inriktning på smycke och corpus på Konstfack och Tobias Birgersson, lektor och programansvarig för metallgestaltning på HDK-Valand i Steneby, tillhörande Göteborgs Universitet.

De tre lärarna har med stor omsorg valt ut sex av sina främsta elever. Genom stipendiet Silverplåten förlänas de utvalda eleverna med var sin plåt av silver om 30×30 cm med en vikt på närmare 1 kilo. Eleverna är Wictor Eldervik, Veronica Södergren, Johannes Postlmayr, Daniel Freyne, Simon Hallman och Beata Alfredsson Grahn vilka just nu befinner sig mitt i den kreativa processen att skapa ett verk utifrån det tilldelade silvret.

En gemensam utställning med stipendiaternas arbeten kommer att öppna på Nationalmuseum onsdag den 7 september under invigning av överintendent Susanna Pettersson. Därefter presenterar lektor Tobias Birgersson stipendiaterna och intendent Michael Ernstell ger en introduktion till Silverplåten tillsammans med grundarna av stipendiet. En jury kommer att bedöma verken ur olika aspekter. Ett, eller flera, av dem kan sedan förvärvas och överlämnas som gåva till Nationalmuseum.

Juryn består av: Stiftelsens styrelse; Ulf Gillberg, Lennart Agerberg, Anders Lundin, advokat och ordförande i Nationalmusei Vänner, Eva Qviberg, tidigare ordförande i Nationalmusei vänner, Micael Ernstell, intendent på Nationalmuseum, samt särskilt sakkunniga: Sofia Silfverstolpe, generalsekreterare Sveriges Konst-och Antikhandlare-förening samt Mikael Skaj, antikhandlare.

Projektet och stipendiet Silverplåten dokumenteras av fotograf Christian Habetzeder och tillgängliggörs genom hemsidan silverplaten.se och Instagram @silverplaten.

Utställningen arrangeras av Nationalmuseum, Nationalmusei Vänner och Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse och pågår 7 september – 2 oktober 2022 på Nationalmuseum, Södra Ljusgården.

Om Silverplåten:

Initiativtagare till stipendiet Silverplåten är Ulf Gillberg och Lennart Agerberg. Tillsammans har de även bildat Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse, som har till ändamål att bidra med medel för forskning inom området och främja inköp av samtida silverföremål till Nationalmuseums samlingar vilket sker i samarbete med föreningen Nationalmusei Vänner.

För mer information:

Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse (lennart.agerberg@telia.com, tel. 070-569 77 70)
Hemsida: www.silveplaten.se
Instagram: @silverplaten